22-07-2560 นักเรียน ชั้น ม.6/3 ทำกิจกรรมอาสาจิตสาธารณะ จัดชุดโต๊ะม้าหินอ่อนบริเวณหน้าห้องพยาบาล

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2560 นักเรียนส่วนหนึ่งของห้อง ม.6/3 ได้ทำกิจกรรม อาสา จิตสาธารณะ ในการจัดเรียงโต้ะมาหินอ่อน บริเวณ ด้านหน้าห้องพยาบาลและร้านค้าสวัสดิการ เนื่องจากการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวได้เสร็จแล้ว แต่โต๊ะเก้าอี้ม้าหินยังถูกวางไว้แบบไม่สามารถที่จะให้น้องๆ ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ พวกเราจึงร่วมมือร่วมใจในการเคลื่อนย้ายชุดโต๊ะมาหินอ่อนที่มีน้ำหนักมาก แต่ก็สำเร็จได้จากการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จัดเรียงให้พอที่จะให้น้องๆ ได้ใช้ประโยชน์และได้นั่งพักผ่อน หรือ นั่งทำการบ้าน ทำกิจกรรมต่างๆ ได้ เมื่อแล้ว ในวันต่อมาได้เห็น น้องๆ ได้ใช้ประโยชน์จากที่พี่ๆ ได้ทำไว้ให้ ก็มีความรู้สึกปลิ้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำอะไรเพื่อส่วนรวม

ภาพนี้ คือภาพก่อนการดำเนินการ

ภาพหลังจากการดำเนินการ

    

ดีใจค่ะ พวกหนูยืนชื่นชมผลงานของพวกหนูอยู่ในซุ้ม ได้เห็นน้องๆ มานั่ง ก็ชื่นใจแล้ว แต่ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะค่ะ