แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรมทั้งโรงเรียน

เรียนคุณครูที่ปรึกษา เอกสารชุดนี้ได้แจกอยู่ในล๊อกเกอร์ของครูทุกท่าน ขอให้คุณครูส่งเพียงห้องละ 1 โครงการเท่านั้น  โดยให้นักเรียนในห้องร่วมกันคิด และปฏิบัติ
Download แบบฟอร์มการเขียนโครงการได้ที่นี่form

——————————————————————————————

 

 

เอกสาร :  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม