24-07-2560 กิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

งานอนามัยโรงเรียนสายธรรมจันทร์ นำโดย อาจารย์คสุนันทา ปฤกษากร  จัด กิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง  จังหวัดราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็ตสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนักเรียน ม.1 และครูที่ปรึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้