ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ..
ประกาศเมื่อ:04-04-2017 18:14:23 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน378ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560..
ประกาศเมื่อ:04-04-2017 18:12:25 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน626ครั้ง
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธ..
ประกาศเมื่อ:23-02-2017 18:27:07 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน99ครั้ง
ประกาศจัดซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา2560 โดยวิธีพิเศษ..
ประกาศเมื่อ:16-02-2017 15:43:18 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน108ครั้ง
อัพเดทหมายเลขโทรศัพท์ภายในของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ..
ประกาศเมื่อ:15-02-2017 21:15:16 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน88ครั้ง
ตารางสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559..
ประกาศเมื่อ:13-02-2017 11:38:30 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน203ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบกับไฟไหม้บ้าน..
ประกาศเมื่อ:09-02-2017 09:39:44 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน101ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน/ครูและโรงเรียนประสบอุทกภัย/วาตภัย..
ประกาศเมื่อ:09-02-2017 09:28:54 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน91ครั้ง