ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดกระเบื้องรอนคู่..
ประกาศเมื่อ:31-10-2017 20:43:05 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน31ครั้ง
ผลสอบครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์..
ประกาศเมื่อ:20-10-2017 19:41:57 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน399ครั้ง
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบครูคณิตศาสตร์..
ประกาศเมื่อ:18-10-2017 12:42:11 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน61ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบครูอัตราจ้าง สอนวิชาคณิตศาสตร์ เงินเดือน 1 หมื่นบาท..
ประกาศเมื่อ:11-10-2017 08:42:52 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน124ครั้ง
ตารางสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560..
ประกาศเมื่อ:12-09-2017 00:42:03 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน495ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบครูอัตราจ้าง สอนวิชาคณิตศาสตร์..
ประกาศเมื่อ:06-09-2017 19:43:53 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน74ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถ..
ประกาศเมื่อ:10-08-2017 11:10:20 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน49ครั้ง
ส่งรายงานผลประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว-ปลอดยาเสพติดและอบายมุข-ปีการศึกษา-๒๕๕๙..
ประกาศเมื่อ:02-08-2017 15:19:52 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน50ครั้ง