เอกสารแนบท้าย ฉบับที่ 1 เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 3/2560 สอบราคาซื้อโครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์..
ประกาศเมื่อ:20-07-2017 16:02:24 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน2ครั้ง
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ..
ประกาศเมื่อ:20-07-2017 14:41:44 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน1ครั้ง
สอบราคาซื้อโครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ..
ประกาศเมื่อ:20-07-2017 09:35:52 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน8ครั้ง
ตารางสอบวัดผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ม.1-ม.6..
ประกาศเมื่อ:13-07-2017 16:51:00 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน56ครั้ง
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี2559..
ประกาศเมื่อ:13-07-2017 09:57:23 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน22ครั้ง
รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาโสตทัศนศึกษา..
ประกาศเมื่อ:03-07-2017 14:20:16 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน68ครั้ง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องเรียนคอมพิวเตอรื เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ..
ประกาศเมื่อ:08-06-2017 10:24:17 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน71ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560..
ประกาศเมื่อ:04-04-2017 18:14:23 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน420ครั้ง