Get Adobe Flash player

สถิติจำนวนนักเรียน

 

ระดับชั้น

เพศ

 

รวม

 

ชาย

หญิง

ม.1

162

191

353

ม.2

168

184

352

ม.3

132

153

285

รวม

462

528

990

ม.4

87

143

230

ม.5

93

146

239

ม.6

102

128

230

รวม

282

417

699

รวมทั้งสิ้น

744

945

1,689

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559

ติดต่อเรา

โรงเรียนสายธรรมจันทร์
79 หมู่ 5 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
โทร.0-3224-1004 โทรสาร 0-3224-1480  E-Mail : saischool@saischool.ac.th
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@saischool.ac.th