Get Adobe Flash player

งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ราชบุรีเมืองแห่งความรักดี ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ พอเพียง สามัคคี มีวินัย

         S 32415785

          จังหวัดราชบุรี ได้จัด งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ราชบุรีเมืองแห่งความรักดี ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ พอเพียง สามัคคี มีวินัย  ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โดยมีท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวกราบถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยืนนิ่งถวายความอาลัย โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ กล่าวต้อนรับและรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน  

S 32415760

         รองกฤษฏา  ทองแย้ม เป็นตัวแทนโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เข้ารับมอบใบประกาศ จากจังหวัดราชบุรีร่วมกับศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เพื่อแสดงว่า โรงเรียนสายธรรมจันทร์เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมภายใต้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม พอเพียง สามัคคี วินัย สุจริต จิตอาสา  โดยนายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้มอบใบประกาศ

S 32415761

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนสายธรรมจันทร์
79 หมู่ 5 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
โทร.0-3224-1004 โทรสาร 0-3224-1480  E-Mail : saischool@saischool.ac.th
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@saischool.ac.th